Klagenfurt


May 16, 2010

Zveza Bank

Category: Bank,Paulitschgasse – admin – 6:38 pm

Zveza Bank
Paulitschgasse 5
9020 Klagenfurt

May 13, 2010

Schlecker

Category: Drogerie,Paulitschgasse – admin – 7:23 pm

Schlecker
Paulitschgasse 9
9020 Klagenfurt

May 2, 2010

Otto Graf

Category: Bekleidung,Paulitschgasse – admin – 7:59 pm

Otto Graf
Paulitschgasse 8
9020 Klagenfurt

April 11, 2010

Uhren & Juwelen Grote

Category: Juwelen,Paulitschgasse,Uhren – admin – 6:15 pm

Uhren & Juwelen Grote
Paulitschgasse 9
9020 Klagenfurt